Σε συνέχεια της πρώτης πρότασης που υπεβλήθη στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της οποίας δημιουργήθηκε το Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου e-παιθρος, ακολούθησε 2η πρόσκληση στην οποία υποβλήθηκε πρόταση με τίτλο JoInOuT, η οποία και εγκρίθηκε.

Η πρόταση JoInOuT, η οποία εστιάζει στον τομέα Πολιτισμός – Τουρισμός –Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, ήρθε 3η σε βαθμολογική σειρά κατάταξης και εξασφάλισε συνολική χρηματοδότηση ύψους €2.196.299,41.

Φορέας αρωγός είναι η εταιρία ΕΤΑΜ Α.Ε. και συντονιστής η εταιρία Αιγαίου Solutions Α.Ε. Συνολικά στην πρόταση συμμετέχουν  14  επιχειρήσεις – φορείς, οι 10 από τις οποίες έχουν έδρα την Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν:

 1. ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΑΝΑΙΤΕΚ) Α.Ε.
 3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΟΑΣ) Α.Ε. ΟΤΑ
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ (ΑΚΟΜ-Μ) Α.Ε. ΟΤΑ
 5. ΔΕΠΑΝΑΛ – ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
 6. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
 7. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
 8. KAPPA STUDIES ΙΚΕ
 9. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ETOURISM MCBS ΙΚΕ
 10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.
 11. NEUROLINGO – ΤΣΑΛΙΔΗΣ-Χ.& ΣΙΑ Ε.Ε.
 12. ΔΡΑΞΙΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
 13. CHOOSE – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
 14. ALTERVISION – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Η πρόταση που εγκρίθηκε, συγκεντρώνει ένα σύνολο καινοτομιών που αφορούν τουριστικά προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις και επισκέπτες με σκοπό να διευκολύνουν συνολικά την πρόσβαση σε τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές οι οποίες βελτιώνουν το περιεχόμενο της τουριστικής εμπειρίας, τροποποιούν τα επιχειρηματικά μοντέλα και συντελούν στην αειφορία και στην ανταγωνιστικότητα του τουρισμού της Ελληνικής υπαίθρου.

Η πρόταση στο σύνολό της υιοθετεί τη φιλοσοφία του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου e-παιθρος https://epaithros.eu/ και παράλληλα φιλοδοξεί να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να διαδώσει νέες τεχνολογικές πρακτικές, να ενισχύσει τις δράσεις του δικτύου e-παιθρος και να παραδώσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα συνεργιών και συνεργασιών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το έργο επιδιώκει να εξελιχθεί σε συνεργατική δομή, ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή στοχεύουν στην ύπαιθρο να ακολουθήσουν μια νέα προσέγγιση ούτως ώστε όλες οι εταιρείες της σύμπραξης e-παιθρος (και όχι μόνο) να αποκτήσουν πρόσβαση και να έχουν άμεση συμμετοχή στην έρευνα και στην καινοτομία.