οι υποδομές

Η Εταιρεία μας στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 350 τ.μ. στην οδό Γ. Παπανδρέου 5 στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι πλήρως εξοπλισμένη με Η/Υ, προγράμματα και σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό υλικό, ενώ διαθέτει πλήρη διοικητική και διαχειριστική οργάνωση. Παράλληλα, έχει αναπτύξει και λειτουργεί δικό της δίκτυο πληροφόρησης και τράπεζα δεδομένων για την πληρέστερη και ουσιαστικότερη αξιοποίηση και επεξεργασία πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την δραστηριότητά της.