Η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: MISTRAL”- Mediterranean Innovation Strategy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth του ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προσκαλεί τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που δραστηριοποιούνται στη Γαλάζια Ανάπτυξη, να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή σε διακρατικό, εκπαιδευτικό εργαστήριο και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η αίτηση συμμετοχής, βρίσκεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Οι αιτήσεις, μπορούν να αποσταλούν:

  • Ηλεκτρονικά, στο akarousou@crete.gov.gr
  • Μέσω fax, στο 2813 407903
  • Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Πλαστήρα 100, 71201, Ηράκλειο Κρήτης

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου, είτε να έρθουν σε επικοινωνία με τη Συντονίστρια του έργου κ. Αλίκη Καρούσου, στο τηλέφωνο: 2813 407910, καθώς και στο email: akarousou@crete.gov.gr.

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 22/9/2020-2/10/2020

 Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στις 9/10/2020 στην ιστοσελίδα του έργου, καθώς και στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας Κρήτης.