Το πρώτο newsletter του ερευνητικού έργου Horizon “MINEYE” είναι γεγονός!

Ο στόχος και η φιλοδοξία του MINEYE είναι να αυξήσει την προσβασιμότητα σε κρίσιμα και στρατηγικά ορυκτά και μέταλλα στην Ευρώπη με πλήρη συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών, παρέχοντας στη μεταλλευτική βιομηχανία αποδεδειγμένες και επικυρωμένες λύσεις για την υιοθέτηση δεδομένων και τεχνολογίας παρατήρησης της γης.

Η ΕΤΑΜ συντονίζει το πακέτο εργασίας 7 “Communication, Dissemination and Exploitation”.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου.