Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, στο οποίο η ΕΤΑΜ Α.Ε έχει αναλάβει την εκπόνηση του συνολικού Μaster Plan, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 18-19-20 Μαρτίου 2022 στην Αγία Άννα της Εύβοιας η 3η  Συνάντηση –  Διαβούλευση με τους θεσμούς και τους πολίτες.

Από την έναρξη του Προγράμματος και έχοντας συσσωρεύσει από την τοπική κοινωνία, τους επαγγελματίες, τους φορείς και την Αυτοδιοίκηση, δεδομένα, απόψεις και πολύτιμες εμπειρίες, εκπονήθηκε και τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση τόσο το Μaster Plan όσο και οι επιμέρους θεματικές μελέτες.

Στην συνέχεια  οι πολίτες, οι φορείς, οι επαγγελματίες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι επιστημονικές οργανώσεις και η Κοινωνία των Πολιτών θα υποβάλουν τις παρατηρήσεις – προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν κατάλληλα, προκειμένου να εξειδικευθεί τόσο η αναπτυξιακή στρατηγική όσο και το σχέδιο δράσης που αφορά την αναγέννηση της Βόρειας Εύβοιας.