Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “PLASTECO”, του διαπεριφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ρεθύμνης, θα πραγματοποιηθεί ανοικτή διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τη «Σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης από τις περιφερειακές αλυσίδες αξίας, μέσω της επίτευξης συναίνεσης με παραγωγούς και καταναλωτές».

Κεντρικός στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για: την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης, τις προοπτικές της κυκλικής οικονομίας, τη σημασία της ανακύκλωσης, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα από την πλευρά των Δήμων, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, καθώς και για σχετικές καλές πρακτικές που υπάρχουν.

Στόχος αποτελεί, επίσης, η αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από το θέμα των πλαστικών μίας χρήσης και της ανακύκλωσης, καθώς και η ενημέρωση για τις δράσεις του έργου.

Η ΕΤΑΜ Α.Ε αποτελεί εξωτερικό σύμβουλο του Δήμου Ρεθύμνης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και για να συνδεθείτε πατήστε εδώ.

  Ατζέντα Συνάντησης