Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πέντε σημειακές Συναντήσεις Διαβούλευσης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των Εμβληματικών Διαδρομών / Περιβάλλον και Πολιτισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ανταλλαγή απόψεων και ο από κοινού σχεδιασμός της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική τοπική ανάπτυξη.

  • 7/12/2023 | 1η συνεδρίαση της Χωρικής Ομάδας Διακυβέρνησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων Εμβληματικών Διαδρομών / Περιβάλλον και Πολιτισμός Περιφέρειας Κρήτης – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ
  • 21/12/2023 | 1η σημειακή Συνάντηση Διαβούλευσης – ΑΡΧΑΝΕΣ
  • 24/01/2024 | 2η σημειακή Συνάντηση Διαβούλευσης – ΜΟΙΡΕΣ
  • 30/01/2024 | 3η σημειακή Συνάντηση Διαβούλευσης – ΑΝΩΓΕΙΑ
  • 06/02/2024   | 4η σημειακή Συνάντηση Διαβούλευσης – ΒΡΥΣΕΣ
  • 14/02/2024 | 5η σημειακή Συνάντηση Διαβούλευσης – ΣΗΤΕΙΑ

Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.
Φορέας Πρότασης – Δικαιούχος της πράξης είναι η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης.
Φορέας Χρηματοδότησης είναι η ΕΥΔ – «ΚΡΗΤΗ» (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ»).
Τη μελέτη έχει αναλάβει η εταιρεία συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε.